X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 水路货物运输量 >> 正文

2013年6月水路货物运输量

作者:   发布时间:2013年07月22日    浏览量:2443   字体大小:  A+   A- 


货运量(万吨)
货物周转量(万吨公里)
自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%) 自年初累计 当月完成 累计为去年同期(%)
       192,898    42,282       107     325,325,283     66,211,761       100
           -         -         -               -              -         -  
         4,228       832    /       22,212,797      3,963,913    / 
         1,044       204        96       1,970,164        385,579        92
   西        -         -         -               -              -         -  
内 蒙 古        -         -         -               -              -         -  
         5,293     1,021       107      30,667,730      5,690,834       106
            46        46        94           1,258          1,258        75
黑 龙 江        123       123       105           3,791          3,791       102
        18,592     3,968        81      67,067,730     13,981,633        72
        26,550     6,398       106      29,076,657      6,009,650       116
        29,089     6,562       104      31,417,905      5,912,410       112
        18,071     3,760       108       7,313,451      1,485,655       119
         8,814     1,980       110      11,971,657      2,685,403       111
   西      3,117       733       102         769,877        167,488        92
         5,281     1,195    /         5,596,832      1,211,080    / 
         3,214       683       109       2,105,530        447,818       115
         8,364     1,800       109       7,827,010      1,849,175       117
         7,435     1,585       110       2,150,179        617,977       122
广        27,094     5,592       130      34,101,939      6,450,095       172
广   西      7,996     1,757       111       5,247,380      1,123,565       103
         4,140       862       108       4,652,014        916,220        87
         5,068     1,154       112       6,488,785      1,587,297       114
         3,227       727       105         408,329        103,504       117
           582       110       125          79,560         15,557       133
           189        40       117          30,724          6,748       110
西           -         -         -               -              -         -  
   西         69        17        99           2,581            610        98
             7         5        94               9              7        98
           -         -         -               -              -         -  
           -         -         -               -              -         -  
           -         -         -               -              -         -  
不分地区      5,266     1,128    /       54,161,392     11,594,494    / 
注:受天津中远散货运输有限公司重组影响,天津、山东以及不分地区拥有经营权的船舶数量发生变化,其水路货物运输量不可比。
数据来源:交通运输部

来源:交通运输部