X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2013.10.30

作者:   发布时间:2013年11月06日    浏览量:1180   字体大小:  A+   A- 

东亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

海参崴

-

545000

-

852.50

上海

635.00

666.50

-

1066.00

高雄

638.50

654.50

999.50

1014.50

香港

620.50

628.50

930.50

940.00

釜山

637.50

664.00

941.50

949.00

东京

644.00

653.00

930.50

-

 

东南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

曼谷

640.00

646.00

-

1026.50

马尼拉

696.50

766.00

-

1192.00

新加坡

616.00

628.50

918.00

929.00

雅加达

-

784.50

-

989.50

 

南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

科伦坡

659.50

668.00

-

1026.00

坎德拉

640.00

680.00

-

1120.00

孟买

640.00

-

-

1140.00

 

太平洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

悉尼

-

748.00

-

1113.00

奥克兰

776.00

-

-

1110.00

 

中东

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

富查伊拉

624.00

660.00

-

1001.50

苏伊士

652.00

672.00

-

1055.50

 

北欧 & 西欧

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

鹿特丹

587.00

612.00

-

907.00

安特卫普

587.00

617.50

-

915.00

 

地中海 & 黑海

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

塞得港

662.00

711.00

-

1067.00

 

非洲

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

德班

-

630.00

1072.00

1062.00

开普敦

-

652.50

-

978.00

 

北美

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

休斯敦

600.50

675.00

-

989.00

新奥尔良

605.00

647.00

-

980.50

 

南美大西洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

巴拿马

607.50

669.50

-

1033.00

桑托斯

612.50

634.00

-

1011.00

来源:新西兰泛洋船务有限公司