X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2014.11.10

作者:   发布时间:2014年11月13日    浏览量:1818   字体大小:  A+   A- 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 377.50  - 687.50 
基隆 523.50  535.50  851.50  866.50 
上海 515.00  550.00  - 950.00 
台中 535.50  535.50  851.50  866.50 
高雄 523.50  535.50  851.50  866.50 
香港 479.00  486.50  740.00  751.50 
釜山 505.50  528.50  740.50  752.50 
东京 514.00  529.00  789.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 503.00  512.00  - 835.50 
巴生港 484.50  503.00  - 802.50 
马尼拉 836.00  849.00  - 949.50 
新加坡 471.00  484.50  721.50  730.00 
雅加达 - 887.00  - 1029.50
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 540.00  555.00  - 935.00 
坎德拉 499.00  580.00  - 1080.00
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 620.00  - 860.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 465.00  500.00  - 909.00 
苏伊士 618.00  693.00  - 1093.00
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 439.50  463.00  - 720.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 630.00  750.00  - 1079.50
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 481.00  977.50  975.00 
开普敦 - 521.00  - 788.00 
理查德湾 - 508.00  - 976.00 
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 467.50  530.00  - 818.50 
西雅图 505.50  567.50  - 962.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 460.00  583.50  - 897.00 
桑托斯 459.50  481.00  - 982.50 

来源:ship&bunker