X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.09.04

作者:   发布时间:2015年09月22日    浏览量:838   字体大小:  A+   A- 

东亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

海参崴

-

196.50

-

440.00

上海

259.00

331.00

-

598.00

高雄

281.50

283.50

556.50

571.50

香港

264.50

272.00

-

469.00

釜山

283.00

301.50

475.50

499.00

东京

285.00

293.00

459.00

-

 

东南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

曼谷

297.50

301.00

-

528.50

马尼拉

454.50

471.50

-

618.00

新加坡

258.00

268.00

453.50

462.50

雅加达

-

389.50

-

695.00

 

南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

科伦坡

267.50

271.50

-

632.00

坎德拉

248.00

261.50

-

889.00

孟买

241.00

-

-

719.00

 

太平洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

悉尼

-

462.00

-

593.00

奥克兰

345.50

-

-

645.50

 

中东

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

富查伊拉

267.50

285.50

-

680.00

苏伊士

317.00

514.00

-

858.50

 

北欧 & 西欧

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

鹿特丹

247.00

278.50

-

462.00

安特卫普

247.50

285.00

-

455.00

 

地中海 & 黑海

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

塞得港

331.50

345.00

-

946.50

 

非洲

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

德班

-

262.00

-

563.00

开普敦

-

340.00

-

543.50

 

北美

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

休斯敦

244.00

343.50

-

499.50

新奥尔良

253.50

312.00

-

479.50

 

南美大西洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

巴拿马

254.50

304.50

-

505.50

桑托斯

271.00

291.00

-

721.50

来源:新西兰泛洋船务有限公司