X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.09.08

作者:   发布时间:2015年09月22日    浏览量:930   字体大小:  A+   A- 

东亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

海参崴

-

196.50

-

440.00

上海

265.00

345.00

-

595.00

高雄

281.50

285.50

556.50

571.50

香港

262.00

268.50

-

472.50

釜山

278.00

296.50

480.50

488.50

东京

282.50

291.50

461.50

-

 

东南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

曼谷

292.00

297.00

-

524.50

马尼拉

454.50

471.50

-

685.00

新加坡

245.00

257.00

447.00

457.00

雅加达

-

398.00

-

675.50

 

南亚

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

科伦坡

267.50

271.50

-

632.00

坎德拉

248.00

261.50

-

889.00

孟买

241.00

-

-

719.00

 

太平洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

悉尼

-

462.00

-

595.00

奥克兰

345.50

-

-

645.50

 

中东

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

富查伊拉

231.00

262.00

-

650.00

苏伊士

303.00

517.00

-

853.00

 

北欧 & 西欧

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

鹿特丹

235.50

274.00

-

453.50

安特卫普

231.00

271.50

-

441.00

 

地中海 & 黑海

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

塞得港

331.50

345.00

-

946.50

 

非洲

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

德班

-

264.50

-

615.00

开普敦

-

345.00

-

570.00

 

北美

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

休斯敦

247.50

382.50

-

498.00

新奥尔良

257.50

317.00

-

485.50

 

南美大西洋

港口

IFO380

IFO180

MDO

MGO

巴拿马

266.50

310.00

-

538.00

桑托斯

248.50

270.00

-

720.50

来源:新西兰泛洋船务有限公司