X

国际海事信息网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页 >> 燃油价格 >> 正文

世界主要港口燃油价格2015.09.11

作者:   发布时间:2015年09月22日    浏览量:873   字体大小:  A+   A- 

东亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
海参崴 - 196.50  - 440.00 
基隆 271.50  275.50  556.50  571.50 
上海 262.00  339.50  - 591.00 
台中 271.50  275.50  556.50  571.50 
高雄 269.50  273.50  556.50  571.50 
香港 249.50  258.50  - 465.50 
釜山 270.50  289.50  466.50  478.00 
东京 275.00  286.50  456.50  -
 
东南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
曼谷 281.00  286.50  - 535.00 
巴生港 264.00  278.00  - 481.00 
马尼拉 498.50  515.00  - 664.00 
新加坡 233.50  242.50  439.50  445.50 
雅加达 - 404.50  - 685.00 
 
南亚
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
科伦坡 308.50  303.50  - 551.00 
坎德拉 248.00  261.50  - 889.00 
 
太平洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
悉尼 - 462.00  - 596.00 
 
中东
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
富查伊拉 233.50  255.00  - 641.50 
苏伊士 307.00  513.00  - 847.00 
 
北欧 & 西欧
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
鹿特丹 226.50  263.00  - 441.50 
 
地中海 & 黑海
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
塞得港 264.00  345.00  - 789.00 
 
非洲
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
德班 - 243.00  - 571.00 
开普敦 - 306.00  - 548.50 
理查德湾 - 270.00  - 740.00 
 
北美
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
纽约 256.00  309.00  - 501.50 
西雅图 277.00  324.50  - 618.00 
 
南美大西洋
港口 IFO380 IFO180 MDO MGO
巴尔博亚,巴拿马 242.00  286.50  - 508.50 
桑托斯 249.50  271.50  - 721.50 

来源:ship&bunker