X

上海国际海事信息与文献网

扫描二维码关注微信公众号、微博

随时随地获取更多资讯和服务

让我们成为您身边的海事信息专家

  首页>>港口>>港口数据>>燃油价格

2022-01-03 港口燃油价格

作者:   发布时间:2022年01月05日    浏览量:416   字体大小:  A+   A- 

 

North Europe
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change
Amsterdam 285.0 0.0 315.0 0.0 n/a   n/a  
Antwerp 408.5 0.0 433.5 0.0 0.0   605.5 0.0
Dunkirk 319.0 0.0 n/a   n/a   715.0 0.0
Falmouth 304.0 0.0 n/a   n/a   562.0 0.0
Gdansk 303.0 0.0 325.0 0.0 n/a   n/a  
Gothenburg 270.0 0.0 300.0 0.0 n/a   490.0 0.0
Great Belt 300.0 0.0 325.0 0.0 0.0   n/a  
Hamburg 288.0 0.0 318.0 0.0 n/a   n/a  
Le Havre 346.0 0.0 n/a   n/a   569.0 0.0
Reydarfjordur n/a   n/a   n/a   n/a  

 

South Europe
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change

 

Africa
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change

 

Middle East
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change

 

North America
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change

 

South America
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change

 

Asia
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change

 

Australia
PORTS IFO380 change IFO180 change MDO change MGO change
 

来源:CNSS海事服务网